Wymagania techniczne

Pokaz na zewnątrz z użyciem fontanny i ekranu wodnego
 • płaski teren o wymiarach min. 10m x 14m
  • na rozstawienie sprzętu - 10m x 7m
  • min. odległość  widowni - 7m
 • możliwość wjechania na teren pokazu przyczepą o szer. 1,5m
 • dostęp do zasilania 3-fazowego - min.. zabezpieczenie 20A
 • dostęp do wody bieżącej - niezbędna ilość to ok. 1m3
 • temperatura min. +5oC
 • rozpoczęcie pokazu jest możliwe po zapadnięciu calkowitego mroku (najpóźniej w czerwcu i lipcu - 21:30 - 22:15)

Widowisko trwa ok. 20 min. w zalezności od  uzgodnionego programu. 


Pokaz w pomieszczeniu z użyciem ekranu wodnego
 • powierzchnia o wym. 5m x 3,5m na rozstawienie sprzętu
 • min. wysokość pomieszczenia - 3,5 m
 • dostęp do sieci elektrycznej 230V
 • dostęp do wody bieżącej - ok. 150l
 
Szukaj